اصلاحیه بلیزارد برای Northrend Adventuring Supplies

اصلاحیه بلیزارد برای Northrend Adventuring Supplies

بلیزارد یک اصلاحیه فوری به Wrath Classic ارائه کرده است و پاداش های Northrend Adventuring Supplies را به متریال حرفه هایی مانند ores، leather، Cloth، herbs و Gems تغییر داده است.

Blizzard

28 سپتامبر 2022

Northrend Adventuring Supplies

Northrend Adventuring Supplies اکنون میتواند لوت های حرفه های مختلف مثل: سنگ معدن، چرم، پارچه، گیاهان و جواهرات را شامل شود. همچنین تعداد Consumables اعطا شده نیز کاهش یافته است.

  یادداشت توسعه‌دهندگان: ما بازخوردهایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه پاداش های کوئست ها بسیار مکرر، بسیار سودآور، و بیش از حد به مواد مصرفی تولید شده توسط کیمیاگرها(Alchemy) آسیب وارد میکند و در حال انجام تغییراتی برای کاهش مقدار و افزایش تنوع اقلام اعطا شده توسط این باکس ها هستیم. همچنین هنوز این باکس ها امکان دراپ شدن مواد مصرفی را دارند، بعلاوه شانس دراپ سنگ معدن، چرم، پارچه، گیاهان یا سنگهای قیمتی نیز وجود دارد.