تغییر جدید ریست برای Raid Lockouts در Wrath Classic

تغییر جدید ریست برای Raid Lockouts در Wrath Classic

بلیزارد تغییراتی را برای ریست Raidها در یک Hotfix اخیر به Wrath Classic اضافه کرده است و Raid Instances را به بازنشانی قفل های دانجن اضافه کرده است.


مطلب پیشنهاد شده : معرفی و آموزش جامع حرفه های Wrath Classic


همانطور که میدانید در WoW محدودیت 5 بار وارد شدن پس از هر ریست به دانجن وجود دارد. بلیزارد این محدودیت را برای ریدها نیز اعمال کرده است.

با این تغییر بازیکنان نمی توانند پس از پنج بار ریست کردن، وارد رید شوند(مانند دانجن، 5 ریست در هر ساعت). این تغییر پیامدهای زیادی برای بازیکنانی دارد که دنبال فارم طلا در داخل Raidها هستند، به خصوص برای Rogueهایی که به دنبال فارم

در رید Karazhan هستند.

تغییر جدید ریست برای Raid Lockouts

نمایش 5 ریست رید در Nova Instance Tracker

 

تغییر جدید ریست برای Raid Lockouts

جلوگیری از ورود به Karazhan بعد از 5 ریست

 

یادداشت های توسعه‌دهندگان: محدودیت ساعتی Raid (پس از انجام 5 ریست) مانع از ورود بازیکنان به Raidهایی می‌شود که حداقل یک بار در یک ساعت گذشته وارد آن شده اند(یعنی میشه با وجود Too Many وارد Raid جدیدی شد که در 1 ساعت گذشته وارد نشده اید).

با این تغییر، فارم یک دانجن مانع از ورود شما به یک Raid نمی شود، تا زمانی که سعی کنید آن را ریست کنید و دوباره وارد آن شوید.