رلم های تازه تاسیس(Fresh Realms) WotLK Classic معرفی شدند.

رلم های تازه تاسیس(Fresh Realms) WotLK Classic معرفی شدند.

بلیزارد به تازگی رلم های تازه تاسیس Wrath of the Lich King Classic را معرفی کرده است، رلم Skyfury برای منطقه NA و رلم Thekal برای منطقه EU خواهد بود، هر دو رلم PvP هستند.

برای مطالعه بیشتر: چگونگی تغییرات Stats از TBC به WotLK


Blizzard

در روز سه‌شنبه، 30 آگوست(8 شهریور)، یک رلم تازه تاسیس برای خلق شخصیت جدید و بازی کردن، بلافاصله پس از اتمام تعمیرات هفتگی پچ در دسترس خواهد بود. اسم آن رلم Skyfury (PvP) خواهد بود.

در روز چهارشنبه، 31 آگوست(9 شهریور)، یک رلم تازه تاسیس برای خلق شخصیت جدید و بازی کردن، بلافاصله پس از اتمام تعمیرات هفتگی پچ در دسترس خواهد بود. اسم آن رلم Thekal (PvP) خواهد بود.

ما واقعا مشتاقانه منتظر دیدار شما در هفته آینده هستیم!


برای مطالعه بیشتر: تاریخ لانچ پری پچ Wrath of the Lich King Classic مشخص شد

فروشگاه وارکرفت 98

فروشگاه اینترنتی و آنلاین وارکرفت 98