چگونگی تغییرات Stats از TBC به WotLK

چگونگی تغییرات Stats از TBC به WotLK

 

 

 

با انتشار بازی Wrath of the Lich King Classic در 26 سپتامبر، بازیکنان کلاسیک متوجه تغییرات زیادی در آیتم های Burning Crusade در پری پچ خواهند شد. در اینجا فهرستی از قابل توجه ترین تغییرات Statها را برای شما آورده ایم.

Healing and Damage Done by Spells → Spell Power

Hammer of Sanctification in Burning Crusade Classic and Wrath Classic

 

یکی‌ از قابل توجه‌ترین تغیرات در بازی Wrath of the Lich King Classic این است که Spell Healing و Spell Damage در یک Stat کاملا جدید به اسم “Spell Power” قرار میگیرند که برای اسپل‌های دمیج و اسپل‌های هیلینگ اعمال میشود. این یک تغییر قابل توجه برای کلاس‌های هیبریدی است و تعویض Spec آنها را بسیار آسان تر می‌کند، زیرا یک آیتم برای هر دو Spec میتواند مفید باشد. نمونه‌هایی‌ از این مورد عبارت ا‌ند از: Balance Druids/Restoration Druids, Elemental Shamans/Restoration Shamans و Shadow Priests/Holy Priests.

با اضافه شدن Dual Talent Specialization و Spell Power روی ایتم ها، فرایند تشکیل گروه برای رید‌های ۱۰ نفره با یک ترکیب خوب برای بازیکنان بسیار آسان تر می‌شود.

در حالی‌ که Spell Power روی آیتم‌ها و برخی‌ از Buff‌های داخل بازی مثل: Totem of Wrath شمن اعمال میشود، هنوز داخل Character Sheet می‌توان “Healing done by spells” را دید. به این خاطر که بعضی‌ از تلنت‌های هیلینگ مانند “Nature`s Blessing” برای شمن‌ها و … هنوز فقط روی هیلینگ تاثیر می‌گذرد و تاثیری روی دمیج ندارد.

 

Spell Hit Rating → Hit Rating
Spell Haste Rating → Haste Rating
Spell Critical Strike Rating → Critical Strike Rating

Handguards of Defiled Worlds in Burning Crusade Classic and Wrath Classic

 

یکی دیگر از تغییرات قابل توجه Stats این است که چگونه Hit Rating و Haste Rating برای کلس های Melee و spellcasters اعمال می‌شود. این تغییر به ویژه برای کلاس جدید، Death Knight، که دارای حملات Melee و Spell است، بسیار مهم است. اگر این تغییر ایجاد نمی شد، برای یک Death Knight بسیار دشوار بود که به اندازه کافی Melee Hit و Spell Hit از آیتم ها به دست آورد!

در حالی که Hit Rating، Haste Rating و Crit Rating از آیتم ها هم برای spellcasters و هم برای melee اعمال می‌شود، همه Statهای قبلی هنوز در Character Sheet وجود دارند. زیرا بسیاری از Buff و Debuff ها در بازی فقط روی spellcasters و یا Melee اعمال می شود.

برای مثال: Windfury Totem فقط بر روی Melee Haste تاثیر دارد، Faerie Fire فقط بر روی Spell Hit تاثیر دارد و Leader of the Pack فقط بر روی physical crit تاثیر دارد.

 

Attacks Ignore Armor → Armor Penetration Rating

Coif of Alleria in Burning Crusade Classic and Wrath Classic

 

مشابه آنچه در زمان انتشار Burning Crusade دیدیم که درصد شانس Critical به Critical Strike Rating تبدیل شد، Armor Penetration نیز شاهد بروز رسانی مشابهی در Wrath of the Lich King است. سیستم رتبه‌بندی جدید، یک سیستم مقیاس‌بندی(درصدی) خواهد بود که در آن به‌جای اینکه یک آیتم، Armor هدف را به میزان ثابتی کاهش دهد، اکنون بر اساس درصد خواهد بود و با سطح لول کاراکتر شما تغییر می‌کند.

به عنوان مثال، در لول 70 برای نادیده گرفتن 1٪ از Armor هدف، به مقدار 5.92 Armor Penetration Rating نیاز دارید. در لول 80 این عدد به مقدار 13.99 Armor Penetration Rating می‌رسد. همین سیستم درصدی از Armor Penetration Rating حتی در مورد Armor Debuffs در Raidها نیز صدق می کند، بنابراین هم Expose Armor و هم Sunder Armor بیست درصد(20%) از Armor هدف را نادیده می گیرند.

Feral Attack Power

Crux of the Apocalypse in Burning Crusade Classic and Wrath Classic

 

اکثر بازیکنان قبلاً به دیدن Feral Attack Power روی Stat آیتم‌هایی مانند Stanchion of Primal Instinct از Sunwell Plateau عادت کرده‌اند. با رفتن به Wrath of Lich King Classic، فقط بازیکنان Druid متوجه “Feral Attack Power” روی هر آیتمی که می‌توانند استفاده کنند، می‌شوند. فقط Druidها این Stat را در item’s tooltips درون بازی مشاهده خواهند کرد.