خداحافظی تلخ با بوست در کلاسیک

خداحافظی تلخ با بوست در کلاسیک

بلیزارد طی هات­فیکسی اعلام کرد:

اگر اختلاف لول بازیکنان یک گروه داخل دانجن زیاد باشد، XP به دست آمده به شدت کاهش میابد.

لول بلیزارد میج پس از 30 ثانیه دیگر قادر به اسلو کردن ماب ها نمی­ باشد. در دانجن Shadow Lab ماب ها پس از مدتی به سمت میج تلپورت می شوند.

ماب­ های دانجن­ Stratholme پس از گذشت حدود 1 دقیقه پالادین را Stun می کنند، این Stun حتی در Divine Shield و Free Action Potion به شما برخورد می کند و دیگر بوست با پالادین امکانپذیر نیست.

استفاده از لبه ها و دیوارها برای کایت کردن یا ریست کردن ماب ها، باعث تلپورت آن ها به سمت شما می شود.