شایعه یا واقعیت ؟ حذف کامیونیتی های بوست از دیسکورد!

شایعه یا واقعیت ؟ حذف کامیونیتی های بوست از دیسکورد!

امروز پس از ناپدید شدن Community‌های بوست معروف سرور اروپا سوالات زیادی مطرح شد.

سرور دیسکورد Communityهایی چون Twilight, Nova, Dawn, Oblivion و Sylvanas همگی‌ بسته شده است. به گفته منابع آگاه، اکانت دیسکورد صاحبان آنها نیز غیر فعال شده است.

در ایمیل دریافت شده توسط صاحبان این Community‌ها دلیل ارائه شده توسط دیسکورد این بوده که:

“حساب شما در فروش، تبلیغ یا توزیع Cheats, Hacks یا اکانت‌های Crack شده شرکت کرده است”

افرادی که با این Community‌ها کار میکنند گمان میکنند که بسته شدن سرور‌های دیسکورد بخاطر یک گزارش دست جعمی (mass Report) به آنها باشد. زیرا آنها ادعا میکنند که هیچ اقدامی علیه دستورالعمل‌های دیسکورد انجام نمیدهند.

علی رغم تلاش های اخیر بلیزارد، کامیونیتی‌های بوست دوباره به فعالیت‌های قدیمی‌ خود که قبل از اعلام بلیزارد در مورد ممنوعیت فعالیت‌هایشان انجام میدادند، باز گشته ا‌ند.

اکثر این کامیونیتی‌ها پس از کاهش فعالیت‌های خود بعد از ممنوعیت توسط بلیزارد، اخیرا بدون هیچ مجازاتی از سمت بلیزارد مجددا به عنوان واسط بوست و … فعالیت خود را آغاز کردند.

در حالی‌ که می‌توان ارتباطی‌ بین این اقدامات بلیزارد و کامیونیتی‌ها پیدا کرد، اما بعید است که بلیزارد در این بسته شدن‌ها دخیل باشد. زیرا منابعی گزارش کرده ا‌ند که اکانت‌ها و بانک‌های درون بازی‌ آنها دست نخورده باقی‌ مانده و همچنان در دسترس هستند.