باف ۵۰% XP به نام Joyous Journeys در دسترس بازیکنان قرار گرفت.

باف ۵۰% XP به نام Joyous Journeys در دسترس بازیکنان قرار گرفت.

بالاخره وقتش رسیده که کلس ­های مورد علاقتون رو تا قبل از منتشر شدن WotLK بسازید و برای کلی دانجن، رید و فارم جدید آماده بشید.